งานมหกรรมโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดธานีจังหวัดอุดรธานี อ.นครอุดรธานี | www.sinkhathai.info

งานมหกรรมโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดธานีจังหวัดอุดรธานี อ.นครอุดรธานี

ลงประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2560 03:17:46 น. เข้าชม 188 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

อุดรธานี เป็นจ.ใหญ่ในภาคดวงตะวันออกเลี่ยงทิศอุดรและเป็นหายกระทำการกลุ่มจังหวัดภาคอาทิตย์ออกเฉียงทิศอุดรตอนบน 1 ของกรุงสยาม เหม็นยางอุดรและเป็นสูญสิ้นกลางทำเลที่ตั้งลุ่มน้ำโขง เดิมทำเลที่ตั้งตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับนครเวียงจันทน์ ราชอาณาจักรล้านช้าง จังหวัดอุดรธานีได้รับการตั้งให้เป็นประเทศประธานของหัวมณฑลฝ่ายเหนืออย่างเป็นทางการในสมัยแผ่นดินที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระเจ้าบรมวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงกระจ่างศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวประเทศฝ่ายนอกเหนือ คือ ประเทศกุมภวาปี ภาราหนองหาน ประเทศนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่ห่างจากกทม. 564 กิโล มีอาณาจักรกะ 11,730 คอกกิโล (ใกล้เคียง 7,331,438.75 ไร่) อนุกรมที่ 4 ของภาคอาทิตย์ออกทแยงเหนือ และยังมีที่อยู่อารยธรรมที่เก่าแก่แห่งเพียงผู้เดียวของแว่นแคว้นและของโลกเหม็นยางอุดร มีสภาพภูมิบ้านเมืองที่อุดมเพียบพร้อม จ.อุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีขอบเขตดำเนินงานกว้างขวางใหญ่หัวในประเทศ ปัจจุบันนี้จังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางกลางการคมนาคมทั้งภูมิอากาศและทางถนนของภาคพระอาทิตย์ออกเบี่ยงเหนือ เป็นศูนย์กลางกลางคณะงานร.และด้านเศรษฐกิจแห่งหนึ่งของภาคดวงอาทิตย์ออกเฉียงนอกเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีหายทรสองทรสุมและประเพณีนิยมภาคดวงตะวันออกเลี่ยงทิศเหนือตอนบนด้วย จากหลักฐานทางตำนานและโบราณคดีวิทยาพบว่า แถวตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นเมืองจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบัน เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของคนมาตั้งแต่สมัยก่อนเหตุการณ์ในอดีตเดา 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อ.หนองหานและภาพเรขาสีบนผนังถ้ำที่อ.บ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นดุจดีจนเป็นที่อ่อนข้อเหม็นยางอุดรนับถือในกลุ่มเล่าเรียนเรื่องเก่าแก่และโบราณคดีระหว่างเมืองว่า ชุมชนที่เป็นถิ่นที่อยู่ของบุคคลก่อนตำนานที่เมืองอุดรธานี มีความศิวิไลซ์ความพัฒนาในลำดับชั้นสูง และอาจออกอากาศความเติบใหญ่นี้ไปสู่เมืองจีนก็อาจเป็นได้ โดยเนื้อๆวิธียิ่งภาชนะดินเผาสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นสันนิษฐานว่าอาจเป็นเครื่องเคลือบสีลายเส้นที่เก่ามุทธาของโลก เหม็นยางอุดร หลังจากยุคความพัฒนาที่บ้านเชียงแล้ว พท.ที่เป็นเมืองจังหวัดอุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่สึงของมานพสืบต่อมาอีกจนตราบเท่าที่สมัยวิชาประวัติศาสตร์ของเมืองไทย นับตั้งแต่สมัยทวารวดีเหม็นยางอุดร (พ.ศ. 1200-1600) สมัยลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยกรุงจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีจังหวัดลพบุรี และภาพประพันธ์ปูนบนผนังพระอุโบสถที่ปรักหักพังอาณาเขตทิวเขาภูพาน ใกล้วัดรอยพระบาทต้นบัวบก อ.บ้านผือ แต่ดังนี้ยังไม่กำเนิดหลักฐานชื่อจังหวัดอุดรธานีบังเกิดในเหตุการณ์ในอดีตแต่อย่างใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเหม็นยางอุดร ทำเลที่ตั้งที่เป็นธานีจังหวัดอุดรธานีบังเกิดในพงศาวดารตราบใดราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระเป็นเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงเกณฑ์ทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระนเรศวรกัณฑ์มหาราชยกทัพไปช่วยรบ แต่ขณะพหลไทยมาถึงเมืองหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเหม็นยางอุดรประเทศหน้าด่านของภาราเวียงจันทน์ สมเด็จพระพระราชามหาราชล้มป่วยด้วยไข้ฝีดาษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่ภาราหนองบัวลำภูนี่แหละสันนิษฐานว่าเคยเป็นภาราที่มีความเติบโตมาตั้งแต่สมัยขอมเรืองพลัง ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น เมืองอุดรธานีได้สัมพันธน์กับการศึกการรบพุ่ง บอกคือในระหว่างปี พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ยกทัพเข้ามายึดนครนครราชสีมา ซึ่งมีสามีคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) กระบวนเจ้าอนุวงศ์ได้ถอนทัพกลับมาตั้งรับที่นครหนองบัวลำภู และได้ดื้อกับพยุหะไทยและชาวมณฑลเหม็นยางอุดรหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุวงศ์แตกพ่ายไป แม้กระทั่งในปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมาณปี พ.ศ. 2411 ได้เกิดความพล่านขึ้นในมณฑลอุดรธานี เกี่ยวข้องมาจากพวกฮ่อซึ่งกองทัพไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้เฉพาะกาล พระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นเข้าใจศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยบาทาเหม็นยางอุดรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวก่อการร้ายแข็งข้อเสิบสานขึ้นอีกในมณฑลอุดรธานีและฝั่งซ้ายห้วงน้ำโขง และมีอาการจะร้ายแรง เท้าสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้า ให้พระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคม เป็นขุนพลใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นขุนศึกใหญ่ฝ่ายทิศอุดร ไปทำปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นพาราอุดรธานีก็ยังไม่บังเกิดชื่อ พ่างแต่อุบัติชื่อ "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง" ขึ้นอยู่กับภาราจังหวัดหนองคายขึ้นการบริหารกับมณฑลจังหวัดอุดรธานี และกรมหมื่นตระหนักศิลปาคมหัวหน้าทัพใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปกระทำการปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วเหม็นยางอุดร ไทยมีกรณีวิวาทกับฝรั่งเศส เกี่ยวข้องจากฝรั่งเศลประสงค์ลาว เขมร และญวนเป็นอาณานิคม กู่เรียกว่า "กรณีวิวาท ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระปรีชาญาณของตีนสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยเพราะรักษาพยาบาลบ้านเมืองไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายแควโขงให้แก่ฝรั่งเศส และตามสนธิอนุสัญญาที่ทำขึ้นระหว่าง 2 บ้านเมือง มีเงื่อนปมห้ามบ้านเมืองสยามตั้งกองทหารและป้อมเครื่องกั้นอยู่ในรัศมี 25 กิโลเมตรของฝั่งห้วงน้ำโขง ดังนั้น กลุ่มทหารไทยที่ตั้งเหม็นยางอุดรบ่อยอยู่ที่ประเทศจังหวัดหนองคาย อันเป็นภาราศูนย์กลางของหัวนครหรือมณฑลอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นเข้าใจศิลปาคมเป็นข้าหลวงใหญ่จบราชการ จำต้องอพยพเขยิบย้ายลึกเข้ามาจนกระทั่งหมู่บ้านแห่งเอ็ดชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งจ.จังหวัดอุดรธานีสมัยปัจจุบัน) ห่างจากฝั่งแควโขงกว่า 50 กิโลเมตร ขณะทรงพินิจพิเคราะห์เห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีจังหวัดชัยภูมิควรสม ด้วยเหตุว่ามีอู่น้ำดี เช่น หนองนาเกลือทะเล (หนองเข้าใจปัจจุบัน) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็นเหม็นยางอุดร กรมหมื่นกระจ่างศิลปาคมทรงบัญชาการให้ตั้งหมดไปมณฑลอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่าประเทศจังหวัดอุดรธานีได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญด้วยเหตุว่าเหตุผลทางด้านความกระชับและการนครระหว่างแว่นแคว้น อีกทั้งเหตุผลทางการค้า การคมนาคมในอดีต ดั่งไรก็ตามคำว่า "อุดร" มาเกิดในชื่อเมืองครั้นคาดคะเนปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งมณฑลจังหวัดอุดรธานี 1 เดือนที่ 4 ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยออกญาศรีสุริยราช วรานุวัตร "โพธิ์ เนติโพธิ์") บาท 1สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีทางพระบรมราโชงการให้จัดตั้งนครอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นแกนกลางกลางของมณฑลอุดร โดยตลอด บุรี จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น จังหวัดหนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม มุกในสมัยนั้น หลังการแปลงการปกครองจากรูปแบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นรูปแบบประชาธิปไตย จนถึงวันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการปรับปรุงท่วงทีการเหม็นยางอุดรบริหารร.ภูดล เลิกการปกครองในระบบมณฑลในส่วนถิ่นยังคงหลงเหลือแต่จ.และอำเภอแต่มณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปมากเกินปางเมือง "จังหวัดอุดรธานี" อย่างเดียว แบบไรก็ตามอุดรธานียังคงมีคณะงานร.ด้านการดูแลของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนภูมิภาคที่แสดงโครงสร้างของศูนย์กลางกลางการบริหารในพื้นที่อิสานตอนบน เช่น ที่อยู่อาศัยบริหารงานการทะเบียดเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล ผู้พิทักษ์สันติราษฎ์ภูธรเขต 4 ฯลฯ ถิ่นท่องเตร็ดเตร่ทางธรรมดา[แก้] สวนทั่วไปหนองเข้าใจ สวนทั่วไปหนองชัด อ.ประเทศจังหวัดอุดรธานี ภูฝอยลม อ.หนองแสงเหม็นยางอุดร ทะเลบัวแดง,สวนธรรมชาติ(สวนลิง),วัดถ้ำผาวิมาน-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-ตะพานหิน-ลานหินงาม3จ.ข้างในวนอุทยานภูเขาสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี คันนาห้วยหลวง อ.มณฑลจังหวัดอุดรธานี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อ.พาราจังหวัดอุดรธานี สวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อำเภอนายูง อ่างเก็บน้ำพาน อำเภอสร้างคอมเหม็นยางอุดร สวนเรื่องเก่าแก่ภูบาท,น้ำตกตาดธารายนต์(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อ.บ้านผือ คำชะโนด อำเภอบ้านดุงเหม็นยางอุดร ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกสวรรค์ทอง,น้ำตกผาทอง(กลุ่มป้องกันสวนแห่งชาติภูผาเหล็ก อ.วังสามหมอ) น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดแพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อ.น้ำโสม วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,คันดินลำพันชาด อำเภอวังสามหมอ น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อ.โนนสะอาดเหม็นยางอุดร วนอุทยานพนมสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,หนองน้ำผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อำเภอโนนสะอาด วนอุทยานภูบาทต้นบัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(ช่องเขาขาด) อ.บ้านผือ อุทยานแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำสิงโต อำเภอกุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บคำพูดหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาราชสีห์) อ.หนองวัวซอ อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(คณะคุ้มครองสวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อ.หนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ) ถ้ำงูซวง,น้ำตก2ชั้น อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อ.นายูง ขี้เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาคนรัก,รอยพระพุทธบาทผาแดง,ลานหินแตก-หลุมสมบัติ,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อ.วังสามหมอ แหล่งท่องสัญจรทางวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดี[แก้] อู่มรดกโลกบ้านเชียงเหม็นยางอุดร ศาลหลักมณฑลเมืองจังหวัดอุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงตระหนักศิลปาคม อ.ประเทศอุดรธานี ที่มรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน รอยเท้าหลังเต่า อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดรอยเท้าบัวบาน อำเภอบ้านผือ วัดพระพุทธบาทบัวบก อำเภอบ้านผือ วัดป่าภูก้อน อ.นายูง ศาลหลักพาราธานีจังหวัดอุดรธานี ศาลเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุดรธานี อำเภอประเทศ วัดนิ้วกลางวาส อ.มณฑลจังหวัดอุดรธานี คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมเกลือทะเลสินเธาว์ อ.บ้านดุง วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อำเภอพิบูลย์รักษ์ ถ้ำราศีสิงห์ อ.กุดจับ วัดถ้ำสหาย อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดป่าภูย่าอู่ อำเภอบ้านผือ วัดนาคาเทวี บ้านนาข่า อำเภอมณฑล วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อำเภอวังสามหมอ วัดผาน้ำทิพย์ อ.วังสามหมอเหม็นยางอุดร วัดป่าศรีคุณาราม อำเภอกู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดป่าภูหินร้อยก้อน อำเภอหนองแสง วัดถ้ำเพียอินทร์ อ.หนองแสง วัดถ้ำเต่า อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดดอยนางหงษ์ อ.วังสามหมอ วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อำเภอนายูง วัดป่าภูกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม ศิษยานุศิษย์หลวงปู่มั่น) อำเภอศรีธาตุ วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อรวดเร็ว) อำเภอหนองแสง วัดเขาช่องชาด อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร แหล่งเรื่องเก่าแก่โฮจิมินห์ อ.ภาราจังหวัดอุดรธานี ปรางค์กู่แก้ว อ.กู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดรอยเท้าบุณฑริก(วัดภูบาท)อำเภอหนองวัวซอ วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่เครื่อง ธรรมจาโร)อำเภอนายูง วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อำเภอบ้านผือ วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อ.บ้านผือ วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหายัน ฉินนาลโย)อำเภอบ้านผือ วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิจริงโสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต ศิษยานุศิษย์เอกหลวงตามหาบัว)อ.หนองวัวซอ ถิ่นท่องท่องเที่ยวศิลปธรรมเนียมปฏิบัติประเพณีและกิจกรรม[แก้] งานสักการะบูชากรมหลวงแจ่มแจ้ง อ.นคร ณ เขตอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเหม็นยางอุดร งานสักการะเสาหลักพารา มกราคม ของทุกปี งานสักการะบูชาศาลเทพารักษ์ มกราคม ของทุกปี งานไหว้พระรอยพระบาทต้นบัวบก อ.บ้านผือ จัดแถววัดพุทธบากต้นบัวบก ในวันขึ้น 13–15 ค่ำ ดวงเดือน 3 ของทุกปี งานถนนอาหารการกิน สงกรานต์พาราจังหวัดอุดรธานี อ.มณฑลจังหวัดอุดรธานี จัดในช่วงวันวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10–16 เดือนที่ 4ของทุกปี มณฑลสวนธารณะหนองประจักษ์ และถนนเทศาเหม็นยางอุดร งานเยี่ยงอย่างบุญพลุล้าน บ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ พระจันทร์ 6 งานบุญประทัดกือ(บั้งไฟ10ล้าน)ชื่องาน จ้องมองศิลปถิ่นภูไทเอ้ประทัดใหญ่วังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จัดเขตสวนส่วนกลางหนองแวงโคก ในวันที่20-25 พฤษภาคมของทุกปี งานแต่งตั้งอ.วังสามหมอ ฮีตฮอยศิลปถิ่นภูไทประวัติศาสตร์ความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดมณฑลลานหน้าที่จัดการอำเภอวังสามหมอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี งานระเบียบแบบแผนแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อ.กุมภวาปี ช่วงออกวสันต์ของทุกปี งานงานเทศกาลโคมลม อ.พิบูลย์รักษา ในช่วงดวงจันทร์พฤศจิกายนของทุกปี งานการฉลองโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดธานีอุดรธานี อ.นครอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อ.มณฑลอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 เดือนธันวาคม ของทุกปี งานรำบูชาเจ้าปู่ศรีสุทโธ วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักนครอ.บ้านดุง จัดระหว่างวันที่ 27 เดือนธันวาคม – 2 มกราคมของทุกปี งานเยี่ยงอย่างบุญประทัดคำชะโนด คำชะโนด อ.บ้านดุง บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหานเหม็นยางอุดร ที่ค้าผ้าพื้นประเทศ บ้านนาข่า ตำบลนาข่า อ.ภาราจังหวัดอุดรธานี งานทุ่งศรีภารา งานกาชาด จ.จังหวัดอุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีพารา จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี เส้นทางเชื่อมโยงการท่องสัญจรกับเมืองใกล้ใกล้ชิด[แก้] อุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลยวัดป่าบ้านตาด-วัดถ้ำกลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระกษัตริย์-ถ้ำเอราวัณ-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แก่งงอ จังหวัดอุดรธานี-หาดโขงแก่งโขงอุทยานตำนานภูตีน-วัดป่าภูก้อน-วัดป่าบ้านเติม-หาดคู่มือ-แก่งขดงอ-น้ำตกตาดหมอก-น้ำตกธารทอง จังหวัดอุดรธานี-หนองคายวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เมืองคุก-ตะพานสันถวไมตรี-ท่าอยู่-ศาลาแก้วกู่ จังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู-ขอนแก่นวัดถ้ำกลองเพล-อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ-คันดินอุบลรัตน์-วัดพระพุทธบาทภูพานคำ-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ำตกธารงาม จังหวัดอุดรธานี-สกลนครบ่อก่อเ***-บ้านเชียง-วัดป่าอุดมสมพร-วัดถ้ำขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-พระนิเวศน์ภูพานราชนิเวศ-น้ำตกความสามารถสุขสันต์-วัดถ้ำสุมณฑา-เขื่อนกั้นน้ำน้ำอูน จังหวัดอุดรธานี-กาฬสินธุ์วัดป่าบ้านตาด-วัดมหาธาตุสถูปดอนแก้ว-วัดป่าแมว-วนอุทยานวังสามหมอ-ฝายลำพันชาด-วนอุทยานภูพระ-คันนาลำปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาสหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวาเหม็นยางอุดร สวนสาธารณะ/สวนพฤกษศาสตร์[แก้] 1. สวนธารณะหนองกระจ่างศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองอุดรธานี เดิมอื้นว่า หนองนาเกลือ ตั้งอยู่ทางทิศดวงตะวันตกของตัว นครเพราะเป็นเกียรติยศแก่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงชัดศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลพาราจังหวัดอุดรธานีได้ทำการสังคายนายหนองประจักษ์ขึ้นใหม่ เหตุด้วยถวายเป็นราชสักการะแด่บาทาสมเด็จพระผู้เป็นเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมวรรษครบ 5 รอบ โดยแถวตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อม ปลูกไม้มาลย์ประดับหลายชนิดสวยมาก ทำตะพานเกี่ยวโยงระหว่างเกาะ มีน้ำพุ หอนาฬิกา และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีชาวเมืองไปพักผ่อนและออกศักดากายเป็นส่วนแบ่งมาก ทางด้านทิศดวงอาทิตย์ตกย้วยทิศอุดรจะมีพระวังหนองประจักษ์ซึ่งเคยเป็นที่ประทับตราของตีนสมเด็จพระเป็นเจ้าอยู่หัวรัชกาลล่าสุด เหม็นยางอุดร 2. สวนส่วนกลางหนองสิม เป็นสวนส่วนกลางในย่านท้องที่ที่จะให้บริการแก่ราษฎรเพราะว่าเป็นสถานที่ใช้ในการออกอำนาจกาย พักผ่อน ซึ้งด้านในได้มีการจัดพื้นที่เพราะทำกิจกรรมต่าง ๆ เหม็นยางอุดร 3. สวนส่วนรวมสระบัว เป็นสวนทั่วไปเพราะว่าใช้ออกอำนาจกายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนในตำแหน่งที่ตั้งได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนธารณะสระบัวตั้วอยู่ด้านในเขตอำเภอมณฑลจังหวัดอุดรธานี ชั้นในจัดเป็นสวนกระหย่อมปลูกรุกขชาติเติมแต่งไว้ทำนองสวย อีกทั้งยังมีการจัดแสดงน้ำพุให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนสาธารณะหนองบัวยังมีสิ่งศักดิ์อำนาจ์นิจสินบุรีจังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า บุรีจังหวัดอุดรธานี 4.สวนพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า60พรรษามหาราชินี ภาคตะวันออกเลี่ยงทิศอุดร สวน[แก้] จังหวัดอุดรธานีเป็นธานีที่มีทรัพยากรเทพนิรมิตทั้งภูเขาและป่าไม้ที่อุดมปราศจากข้อเสีย เป็น1ใน5เมือง(นครราชสีมา-สายน้ำมูล-ลำมูลบน-ลำตะคอง,จังหวัดชัยภูมิ-สายน้ำชี-แม่น้ำพรหม-สายธารเชิญ,เลย-แม่น้ำเลย-ลำธารพอง-ลำน้ำเหือง,จังหวัดอุดรธานี-ห้วงน้ำสงคราม-ลำน้ำปาว-ลำธารห้วยหลวง,จังหวัดสกลนคร-ห้วงน้ำศึกสงคราม-ลำน้ำพุง-ลำน้ำก่ำ) ที่เป็นถิ่นต้นน้ำลำธารที่เอ้ของภาคสุริยาออกเลี่ยงทิศอุดร มีสวน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่เด่นอย่างนี้เหม็นยางอุดร สวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่กระทำสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านจรัส ตำบลนายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี(อุดรธานี-เลย-จังหวัดหนองคาย) สวนธารงาม-ภูฝอยลม ที่กระทำการโครงการท่องตะลอนเชิงนิเวศน์ภูฝอยลมตั้งอยู่ที่อ.หนองแสง(กรมสวนแห่งชาติสิ่งมีชีวิตป่าและชนิดพืชเตรียมประกาศเป็นสวนแห่งชาติภูฝอยลม) สวนแห่งชาติภูผายา ที่กระทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูหินจอมธาตุบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จ.จังหวัดอุดรธานี (ผนวกรวม วนอุทยานภูผาแดง อ.บ้านผือ อุดรธานี,วนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ.กุดจับ อุดรธานี,ภูผาเมือง-ภูแปลก-ภูผากูก-ภูผายา หนองบัวลำภู) สวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ(หนองบัวลำภู,อุดรธานี,ขอนแก่น) ที่ทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อ.โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู มีกลุ่มป้องกันอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ภก.4และภก.5ตั้งอยู่ที่ธานีจังหวัดอุดรธานี อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก(จังหวัดสกลนคร,จังหวัดอุดรธานี,จังหวัดกาฬสินธุ์) ที่กระทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จ.จังหวัดสกลนคร มีคณะดูแลอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูผาหักอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานวังสามหมอ ที่กระทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งทับม้า อำเภอวังสามหมอ เมืองจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานพนมสวนกวาง ที่กระทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม อ.โนนสะอาด จังหวัดจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง ธานีอุดรธานี วนอุทยานภูตีนบัวบก ที่กระทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองพาน อ.บ้านผือ ธานีอุดรธธานี เขตห้ามล่าคนป่าหนองหัวคู ที่กระทำการเขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่อ.ประเทศ จ.อุดรธานี เขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี ที่ทำเขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่อำเภอกุมภวาปี ธานีอุดรธานี เขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าลำปาว ที่กระทำการเขตห้ามล่าปราณีป่าฯตั้งอยู่ที่บริเวณแหลมโนนวิเศษ ตำบลโนนบุรี อ.สหัสขันธ์ เมืองกาฬสินธุ์(ครอบคลุมภูมิประเทศอำเภอสหัสขันธ์,ท่าคันโท,หนองกุงศรี ธานีจังหวัดกาฬสินธุ์และทำเลที่ตั้งอ.ศรีธาตุ,วังสามหมอ จังหวัดจังหวัดอุดรธานี) อู่ท่องสัญจรล่องแพที่สำคัญ[แก้] ล่องแพอ่างน้ำพาน อำเภอสร้างคอม(ปิดท่องท่องเที่ยวแขมิถุนายน-กรกฎาคมทุกปีเพื่อแก้ไขระบบนิเวศน์) ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อ.หนองวัวซอ ล่องแพหนองปะโค อำเภอกุมภวาปี ล่องแพเขื่อนกั้นน้ำลำพันชาด/วังใหญ่ อ.วังสามหมอ ล่องแพคันนาห้วยหลวง อำเภอเมืองอุดรธานี สถานที่ยิ่งใหญ่ทางเหตุการณ์ในอดีต/พิพิธภัณฑสถาน[แก้] สวนตำนานภูบาท 1 ที่กระทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูตีนอำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑสถานสถานแห่งชาติบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑ์ประเทศอุดรธานี อำเภอภารา พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่สว่าง โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อำเภอโนนสะอาด พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงพ่อทูล ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐนิมิตร อ.นครอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อ.ประเทศอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่จันทร์ศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมืองจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงพ่อคำพอง ติสุโส วัดถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่าหมู่คนชุมพลวิวัฒน์ราม อำเภอประเทศอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร/ถ้ำเกีย อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประอำนาจอันชอบธรรมธรรม อ.บ้านดุง พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยกระไดสุคติ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง/วัดป่าเกษรศีลความดีเจดีย์ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่บุญวิธู กมโล วัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน แหล่งเล่าเรียนและท่องสัญจรเชิงวิชาประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อ.เมืองอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

หาบริษัทรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย Security ยาม รปภ Guard Qualification พนักงานรักษาความปลอดภัย 0886664462

(ประกาศฟรี สมุทรปราการ) - ธุรกิจ งาน ? ประกัน 29 ก.พ. 2563

ราคา 999 บาท

เข้าชม 4 ครั้ง

เงินด่วน เงินทุน SME ทันใจ อนุมัติไว สำหรับเจ้าของกิจการ 064-1345667

(ประกาศฟรี ชลบุรี) - เกมส์ ของเล่น ? เครื่องเล่นเกมส์อื่นๆ 28 ก.พ. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

เงินด่วน เงินทุน SME ทันใจ อนุมัติไว สำหรับเจ้าของกิจการ 064-1345667

(ประกาศฟรี ชลบุรี) - กีฬา ? อื่นๆ 28 ก.พ. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

เงินด่วน เงินทุน SME ทันใจ อนุมัติไว สำหรับเจ้าของกิจการ 064-1345667

(ประกาศฟรี ชลบุรี) - บันเทิง เพลง ดนตรี ? อื่นๆ 28 ก.พ. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

แฮนด์ลิฟท์ รถยก รถลาก คุณภาพดี พร้อมส่ง 085-086-7744 กิ๊ฟ

(ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักร ? เครื่องจักร 25 ต.ค. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 379 ครั้ง

โฆษณา คอนโดฯ แบบไหน ที่ผิดกฎหมาย

(ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์ ? คอนโดมิเนียม 23 ก.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 69 ครั้ง

เทคนิค 9 วิธี การขายที่ดินเปล่าได้เร็ว และได้ราคา

(ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์ ? ที่ดิน 19 ก.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 66 ครั้ง

โฆษณาที่ดิน คอนโด และโฆษณาอสังหาริมทรัพย์ หาได้ที่ไหนบ้าง

(ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์ ? ที่ดิน 20 ก.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 59 ครั้ง

ห้องคอนโด อาคารชุด ปล่อยเช่า รายวันได้หรือไม่ หรือให้เช่าแบบรายเดือนดี

(ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์ ? คอนโดมิเนียม 25 ก.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 55 ครั้ง

ลงประกาศขายที่ดินให้น่าสนใจขายได้ไว

(ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์ ? ที่ดิน 21 ส.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 49 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : อุดรธานี
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2560 03:17:46 น.
  • ที่อยู่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • จังหวัด : ประกาศฟรี อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023432423432
  • Email : udonthani@gmail.com