เหม็นยางอุดร | www.sinkhathai.info

เหม็นยางอุดร

ลงประกาศเมื่อ 13 พ.ค. 2560 อัพเดทล่าสุด 13 พ.ค. 2560 17:10:30 น. เข้าชม 49 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

ต้นยางพารา ต้นยางพารา เป็นไม้ยืนต้น มีถิ่นปรากฏมณฑลลุ่มน้ำแอมะซอน ประเทศบราซิลและมณฑลเปรู ทวีปอเมริกาใต้ โดยชาวพื้นนครกู่เรียกว่า "เกาชู" (cao tchu) แปลว่า พฤกษาโศกาดูร ยันปี พ.ศ. 2313 (ค.ศ. 1770) โจเซฟ พรีสต์ลีย์ พบว่ายางทำได้นำมาดูถูกดำของดินสอได้ จึงเอิ้นว่ายางลบหรือตัวลบ (rubber) ซึ่งเป็นคำศัพท์ใช้ในประเทศอังกฤษและมณฑลเนเธอร์แลนด์อย่างเดียว ใจกลางของการเพาะปลูกและซื้อขายยางในอเมริกาใต้แต่คร่ำคร่าอยู่ที่รัฐปารา (Pará) ของเมืองบราซิล ยางชนิดนี้จึงมีชื่อเสียงกู่เรียกว่า ต้นยางพารา พันธ์ยางพาราเหม็นยางอุดร หลักในการลงคะแนนเสียงใช้ประเภทยาง เนื่องมาจากผลิตกรรมน้ำยางหรือเนื้อไม้ที่ได้จากการปลูกยางจะมากน้อยพางใดนั้น จะขึ้นกับสิ่งของ 3 ประการ คือ จำพวก สภาพโอบล้อม และการปรับตัวของกลุ่มเข้ากับสภาพโอบนั้น ๆ ดังนั้นการจะพิพากษ์ใจว่าจะออกเสียงปลูกยางชนิดใดนั้น ควรนับถือหลักการว่าจะต้องเป็นตระกูลที่ให้ผลผลิตชั้นเยี่ยมและมีความสมควรสมกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ของชาวนาชาวไร่ผู้ปลูก ซึ่งควรมีการสังเกตตามขั้นตอน ดังนีเหม็นยางอุดรธานี 1. ดูว่าพื้นที่ปลูก มีสภาพโอบใดที่ไม่เหมาะสม เป็นข้อเล็กที่มีความรุนแรงมากน้อยเท่าใด รอบรู้แก้ไขได้หรือไม่ และส่งผลกระทบต่อการให้ผลิตกรรมมากน้อยเท่าใด เช่น เป็นเขตที่มีการระบาดของโรคใดร้ายแรง ตำแหน่งที่ตั้งที่มีลมแรง หรือภูมิประเทศมีความลาดชันสูง หน้าดินตื้น เหม็นยางอุดร 2. พินิจพิเคราะห์รูปพรรณสัณฐานนิจสินพันธุ์แต่ละกลุ่มจากงานพิมพ์คำชักชวนเหม็นยางอุดรพันธุ์ยางของสถาบันวิจัยยาง โดยล้วนๆประเภทที่ไม่สมบูรณ์ต่อสภาพโอบล้อมที่เป็นข้อเล็กแล้วคัดลงคะแนนชนิดที่สามารถปลูกในพท.นั้น ๆ ได้ 3. ลดหลั่นที่ของพันธุ์ที่ให้ผลเก็บเกี่ยวสูงจากสิ่งพิมพ์คำสั่งสอนชนิดยาง แล้วลงคะแนนตระกูลที่ให้ผลิตผลชั้นเยี่ยมถือได้ว่าเป็นประเภทที่สมเพราะปลูกในภูมิประเทศดังอื้น เหตุเหม็นยางอุดรสภาพโอบที่นำมาใช้เป็นข้อพิจารณาในการลงคะแนนเสียงประเภทยาง สภาพห้อมล้อมของการปลูกยาง จะรวมทั้งการเขตกสิกรรม และสภาพโอบในพื้นที่ปลูก ซึ่งการชาวไร่ชาวนารมตั้งแต่การปลูกถึงการกรีดเก็บเกี่ยวข้องผลผลิตยางนั้น เป็นวัตถุปัจจัยที่สามารถแก้ปัญหาและผันแปรได้ ดังนั้นชาวนาชาวไร่จึงควรปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อก่อผลจบสิ้นในการปลูกยาง ส่วนสภาพโอบในพท.ปลูกจัดเป็นวัตถุข่มขู่หรือวัตถุปัจจัยที่ขัดสนงวดออกเสียง แก้ไขและผันได้ยาก แต่มีเดชต่อการให้พืชผล ดังนั้นการคัดเลือกตั้งจำพวกยางจึงต้องนำวัตถุปัจจัยนี้ มาใช้ในการสังเกตการเลือกชนิดยางปลูก ดังนี้ 1. เหม็นยางอุดรธานีดินและสภาพเขต ชนิดและทรัพย์สมบัติของดิน ดินแต่ละชนิดจะมีสมบัติทางเคมี และกายภาพที่แตกต่างกัน ทำเอา มีความเหมาะสมสมต่อการปลูกยางแตกต่างกัน จำพวกยางบางชนิดให้ผลิตกรรมได้ดีในดินที่มี ความอุดมบริบูรณ์สูง แต่จนถึงนำไปปลูกในดินที่มีความอุดมสมบรูณ์ของดินต่ำ ผลิตผล ลดลงหรือมีการแปรลักษณะของพันธุ์ ในขณะที่บางประเภทการให้พืชผลไม่ ผันไปตามสภาพแวดล้อมมากนัก ดังนั้นจึงจำต้องรู้ว่าดินที่ปลูกมีความอุดม ดีพร้อมมากน้อยเพียงใดและชำระได้หรือไม่ ในกรณีที่แก้ปัญหาไม่ได้ควรลงคะแนนเสียงพันธุ์ยาง ใดที่สมควรสมกับภูมิประเทศปลูก เช่น การปลูกยางในสภาพภูมิประเทศที่มีรูปพรรณเป็นดินขี้เหนียว มี การขับถ่ายน้ำเลว ควรเลือกตั้งปลูกพันธุ์ยางที่มีทรงพุ่มเล็กหรือปานกลาง ความลึกของหน้าดิน โดยปกติต้นยางงกดินที่กล้าดินลึกยิ่งกว่า 1 เมตร เพื่อให้ รากทำเป็นยึดเกาะได้ดั่งมั่นคง การปลูกยางในตำแหน่งที่ตั้งที่หน้าด้านดินตื้น จะทำให้ต้นยาง โค่นล้มง่าย ดังนั้นการปลูกยางในพท.ดังกล่าว ควรจะลงคะแนนกลุ่มยางที่มีทรงพุ่มเล็กหรือ ปานกลาง แตกกิ่งเท่ากัน ลำดับขั้นน้ำใต้ดิน ในสภาพตำแหน่งที่ตั้งเหมาะสมเพื่อการปลูกยาง ตำแหน่งน้ำใต้ดินควรลึกไม่น้อย กว่า 1 เมตร แต่มียางบางชนิดที่ชาวนาชาวไร่สามารถเลือกตั้งปลูกได้ ความลาดชันของทำเลที่ตั้ง กลุ่มยางโดยทั่วไปไม่พอเหมาะสมที่จะนำไปปลูกในทำเลที่ตั้งลาดชันมาก สูงกว่า 16 องศา เช่น ตำแหน่งที่ตั้งเป็นควนเขา เนื่องจากจะทำให้ต้นยางโน้มโคลงเคลง เพราะว่าแตกกิ่ง และทรงพุ่มในระดับสูง ทำให้ต้นยางโค่นล้มได้ง่าย ดังนั้นยางบางกลุ่มจึงไม่ควรสม เพราะด้วยปลูกในทำเลที่ตั้งลาดชัน แต่มียางบางประเภทเหมาะสมสมหรือพอจะปลูกได้ ในสภาพตำแหน่งที่ตั้ง ดังเอิ้น 2. เหม็นยางอุดรโรค ในแต่ละพท. ชนิดและความร้ายแรงในการกระจัดกระจายของโรค จะแตกต่างกันออกไป ตามสภาพ ที่พอเหมาะสมต่อการแพร่แพร่ ดังนั้นก่อนที่จะปลูกยางควรจะทำความเข้าใจและสังเกตดูก่อนว่า มีโรคอะไร กระจัดกระจายบ้าง กระจัดกระจายอยู่ในลำดับชั้นรุนแรงมากน้อยพางใด เพราะที่จะได้ตัดสินใจเลือกประเภทยางที่ค้าน โรคนั้นๆได้ถูกต้อง 3. เหม็นยางอุดรธานีความดุเดือดเลือดพล่านของลม ลมเป็นมูลเหตุสำคัญของการฉีกขาด การหักโค่นและถอนรากของต้นยาง ในทำเลที่ตั้งปลูกยางที่มีความแรงของลมยิ่งกว่า 62 กม.ต่อครู่ (8 beavfort scale) เป็นระยะเวลาหลายวันในแต่ละปี ถือว่าเป็นเขตที่เสี่ยงโชคต่อความเสียหายที่เกิดจากลมได้ แต่โดยถ้วนทั่วแล้วในทำเลที่ตั้งปลูกยางของแว่นแคว้นไทยความแรงของลมที่เกิดขึ้นตามปกติจะมีผลทำเอาต้นยางเสียหายเล็กน้อย ล้มเลิกภูมิประเทศในบางจังหวัดของภาคใต้ เช่น ตรัง จังหวัดภูเก็ต และบางจ.ในภาคตะวันออกย้วยทิศอุดร เช่น พระสุเรนทร์ สกลนคร จังหวัดนครพนม ไข่มุก อุดรธานี และอุบลราชธานี ที่มีความดุเด็ดเผ็ดมันของลมในเกรดปานกลาง อาจจะทำเอาต้นยางเสียหายได้ ดังนั้นการลงคะแนนตระกูลยางปลูกในพื้นที่บุรีต่าง ๆ พวกนี้ต้องพินิจออกเสียงประเภทที่รับมือลมได้ดี รูปพรรณเป็นนิตย์พันธ์ รูปร่างเสมอประเภทที่จะต้องนำมาพินิจพร้อมกันกับสภาพโอบ เพื่อให้หาความควรสมใน การเขียนไว้ตระกูลยางที่จะปลูกมีหลายประการ เช่น 1.เหม็นยางอุดร ผลผลิต การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ว่าดีมากน้อยแค่ใดจะสังเกตเป็นช่วงตามอายุของการเปิดกรีด แนวโน้มของการเพิ่มเติมและลดในช่วงอายุและฤดูกาลต่าง ๆ กราบทูลคือ ผลิตภัณฑ์ในช่วง 2 ปีแรกหลังเปิดกรีด ซึ่งเป็นช่วงต้นของการเก็บผลิตผลยางบางประเภท อาจจะให้ผลิตผลต่ำในช่วงแรกแต่ระยะต่อมาให้ผลิตผลสูงได้ ผลิตผลในช่วง 3 –10 ปีหลังเปิดกรีดเป็นช่วงที่ต้นยางให้ผลิตภัณฑ์ได้ดี ถือได้ว่าเป็นช่วงหลักในการได้รับผลทดแทนจากการปลูกยาง ผลิตกรรมในช่วงผลัดใบ การกรีดยางในช่วงผลัดใบเป็นช่วงทีมีวันกรีดเต็มที่เนื่องจากไม่มีวิกฤตจากฝน ควรจะเป็นกลุ่มที่ผลิตผลลดลงไม่มากนักในช่วงนี้ แต่ทำนองไรก็ตามชาวนาชาวไร่ควรจะงดกรีดยางในช่วงที่ต้นยางผลิใบอ่อน เนื่องมาจากจะทำให้กระทบต่อการให้พืชผลและการโตขึ้นเติบใหญ่ของต้นยางในระยะต่อมาพืชผลตราบใดใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง ควรเป็นจำพวกที่เพิ่มเติมผลิตผลได้มากตราบใดมีการใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง 2. เหม็นยางอุดรการโตขึ้นเจริญเติบโตของต้นยาง ประเภทยางที่มีการเติบโตโตขึ้นเร็วในระยะก่อนเปิดกรีดก็หมายสักว่าจะได้รับผลตอบแทนเร็วขึ้น ส่วนการโตขึ้นเจริญระยะระหว่างกรีดจะเชื่อมพันกับการให้ผลเก็บเกี่ยวเพิ่มให้ในระยะต่อมา ดังนั้นการพัฒนาเจริญจึงต้องพิจารณาทั้งก่อนและระหว่างกรีด 3.เหม็นยางอุดร ขนาดของทรงพุ่ม พันธุ์ยางแต่ละกลุ่มจะมีประเภทการแตกกิ่งและขนาดทรงพุ่มที่แตกต่างกัน ซึ่งจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเขียนไว้ระยะปลูก โดยประเภทยางที่มีรูปพรรณสัณฐานการแตกกิ่งเป็นมุมกว้างไกลและทรงพุ่มมีขนาดใหญ่ ไม่ควรใช้ระยะปลูกระหว่างต้นชิด 4. เหม็นยางอุดรความหนาเปลือกนอก กาบจัดเป็นส่วนที่ประธานของต้นยาง เนื่องจากเป็นอู่ให้พืชผลต่อหน้า ต้นยางควรมีความหนาความสมควรสมที่เหมาะสมสมทั้งปกเดิม (เกลี่ย 6.0 – 6.5 มม. ในระยะเปิดกรีด) และกาบงอกใหม่ สำหรับกาบงอกใหม่ควรพินิจความเร็วในการงอกประกอบ (เฉลี่ย 5.7 – 6.2 มม. ในปีกรีด ที่ 3) เนื่องมาจากมีความสัมพันธ์ต่อหน้ากับรอยแผลกรีด ตามปกติกลุ่มยางที่กาบบางในเวลากรีดมักจะเกิดบาดลึกถึงเนื้อไม้ได้ง่าย 5. เหม็นยางอุดรรอยแผลกรีด การเกิดรอยแผลจากการกรีดยางลึกถึงเนื้อไม้ในยางแต่ละกลุ่มจะแสดงความเสียหายแตกต่างกัน บางกลุ่มจะแสดงความเสียหายรุนแรงจนไม่เชี่ยวชาญกลับมากรีดซ้ำได้อีก แต่บางชนิดอาจจะไม่ดุเด็ดเผ็ดมันมากนัก 6.เหม็นยางอุดร ความรับมือโรค โรคที่เด่นที่เกี่ยวข้องข้องกับการปลูกยาง คือ โรคใบร่วง ใบจุด เส้นดำ และราสีชมพู ดังนั้นควรเลือกตั้งประเภทที่รับมือโรคที่กระจัดกระจายรุนแรงในภูมิประเทศปลูกให้ถูกต้อง ความต้านทานลม ลักษณะทรงพุ่มและความแข็งแรงของเนื้อไม้ เป็นสิ่งที่เนื่องข้องประธานต่อการคัดค้านลม ตามปกติรูปพรรณทรงพุ่มที่มีขนาดใหญ่ พุ่มใบหนาแน่น และการแตกกิ่งก้านไม่เสมอภาค จะวิกลต่อการขู่กระโชกของลมที่เป็นเหตุให้กิ่งฉีกขาดหรือต้นโค่นล้มได้ง่าย 7. เหม็นยางอุดรการปลูกในภูมิประเทศคับแคบ ในกรณีที่งกปลูกยางในตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่เหมาะสมบางชนิด เช่นทำเลที่ตั้งที่หน้าด้านดินตื้น ตำแหน่งที่ตั้งที่มีเกรดน้ำใต้พิภพสูงและตำแหน่งที่ตั้งลาดชัน จะต้องลงคะแนนเสียงตระกูลยางที่ทำได้ปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิประเทศที่ไม่สมควรสมนี้ได้ ด้วยเหตุว่าสภาพพท.กองนี้จะมีผลต่อการเจริญเติบโตและผลิตผลโดยตรง 8. เหม็นยางอุดรการตอบสนองต่อปริมาณต้นปลูกในแปลงในกรณีที่ปรารถนาปลูกต้นชิดซึ่งมีจำนวนต้นหนาแน่นยิ่งกว่าปกติจะต้องปราศจากผลต่อการ โตขึ้นเจริญและผลผลิตมากนักแต่ถ้ามีมากก็จะต้องหลีกหลีกเลี่ยงประเภทยางที่ไม่ตอบสนองต่อการปลูกต้นชิด 9.เหม็นยางอุดรธานี ท่าเปลือกนอกแห้ง ซึ่งเป็นความผิดปกติทางสรีระพิทยของต้นยางที่หลังจากกรีดมีน้ำยางไหลออกมาเท่าเล็กน้อยหรือไม่ไหลเลย และอาจเกิดกับต้นยางที่ยังไม่ได้เปิดกรีด โดยเกิดจากหลายมูลเหตุ เช่น พันธุ์ ยาง ระบบกรีด การใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง สภาพโอบและสภาพดินที่ไม่สมควรสม ซึ่งอาจเกิดจากเค้ามูลใดมูลเหตุเอ็ด 1หรือหลายเหตุผลร่วมกัน เช่น ใช้ระบบกรีดที่มีความถี่สูงกับประเภทยางที่เป็นเปลือกแห้งง่าย ตระกูลยางที่พินิตให้ปลูก สถาบันวิจัยยางกรมวิชาการกสิกรรม ได้จัดทำคำพินิตตระกูลยางแก่ชาวนาทุก ๆ 4 ปี โดยใช้ข่าวสารจากผลงานศึกษาวิจัยการปรับปรุงชนิดยาง เพราะชักชวนตระกูลยางที่ให้พืชผลน้ำยางสูงเป็นหลักตั้งแต่ปี 2504 ฯลฯมา แต่เพราะว่าปัจจุบันนี้ไม้ยางพารามีความเด่นแบบยิ่งต่อการวิวรรธน์อุตสาหกรรมไม้ของรัฐ เป็นเหตุให้ชาวไร่ได้รับผลตอบสนองจากพืชผลเนื้อไม้แถมขึ้น ดังนั้นคำแนะนำจำพวกยางปี 2546 สถาบันค้นคว้ายางจึงได้เปลี่ยนคำพินิตจากเดิม โดยแบ่งประเภทยางชักชวนเป็น 3 กลุ่ม คือ พันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตน้ำยางสูง จำพวกยางที่ให้ผลิตภัณฑ์น้ำยางและเนื้อไม้สูง และจำพวกยางที่ให้ผลิตกรรมเนื้อไม้สูง สำหรับให้ชาวนาเลือกตั้งประเภทได้ตามจุดประสงค์ของการปลูก จำพวกยางที่ชักจูงให้ปลูก แบ่งออกเป็น 3 แวดวงตามวัตถุประสงค์ของการปลูก ดังนี้ ภาคี 1 ประเภทยางผลเก็บเกี่ยวน้ำยางสูง เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตน้ำยางสูงเป็นหลัก การคัดเลือกปลูกจำพวกยางในพรรคนี้ ควรมุ่งเน้นผลิตกรรมน้ำยาง พรรค 2 ประเภทยางผลิตผลน้ำยางและเนื้อไม้สูง เป็นตระกูลที่ให้ทั้งผลผลิตน้ำยางและเนื้อไม้โดยให้ผลิตกรรมน้ำยางสูงและมีการเจริญเติบโตเจริญดี รูปพรรณสัณฐานลำต้นตรง ให้ความจุเนื้อไม้ในส่วนต้นสูง เหม็นยางอุดร ภาคี 3 จำพวกยางผลิตกรรมเนื้อไม้สูง เป็นกลุ่มที่ให้พืชผลเนื้อไม้สูงเป็นหลัก มีการเจริญเติบใหญ่ดีมาก รูปพรรณสัณฐานลำต้นตรง ให้ขนาดเนื้อไม้ในส่วนลำต้นสูงมาก ผลผลิตน้ำยางจะอยู่ในเกรดต่ำกว่ากลุ่มยางในวงการที่ 1 และ 2 สมควรเพราะเป็นชนิดที่จะปลูกเป็นสวนป่าเพื่อการผลิตเนื้อไม้ เหม็นยางอุดรธานี กลุ่มยางในแต่ละสังคมที่แนะนำ จะแบ่งเป็น 2 ชั้น ตามรายละเอียดของข่าว ดังนี้ เหม็นยางอุดรธานี ชนิดยางชั้น 1 แนะนำให้ปลูกโดยไม่กำกัดเนื้อที่ปลูก จำพวกยางในชั้นนี้ได้ผ่านการประลองและทำความเข้าใจ รูปพรรณต่าง ๆ ดุจพิสดาร เหม็นยางอุดร กลุ่มยางชั้น 2 ชักจูงให้ปลูกโดยคับแคบเนื้อที่ปลูก ปลูกได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเนื้อที่ปลูกยางที่ถือครอง แต่ละประเภทควรปลูกไม่น้อยกว่า 7 ไร่ ชนิดยางชั้นนี้อยู่ในระหว่างการเรียนประเภทบางอย่างเพิ่มเติม กสิกรที่มีความอยากจะเลือกตั้งปลูกชนิดยางชั้นนี้ควรรับคำชักนำจากสถาบันค้นคว้ายาง

ราคา 5,000 บาท

  • ผู้ลงประกาศ : ราคาน้ำยาง
  • ความต้องการ : ต้องการซื้อ
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • วันที่ลงประกาศ : 13 พ.ค. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 13 พ.ค. 2560 17:10:30 น.
  • ที่อยู่ : ใต้ฟ้าบนดิน
  • จังหวัด : ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0923345567
  • Email : sritran@gmail.com